เกี่ยวกับเรา

การกำกับดูแล

Union Standard Group (USGFX) ได้รับการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุนของประเทศออสเตรเลีย (ASIC) และถือใบอนุญาตการให้บริการทางการเงินของประเทศออสเตรเลีย (AFSL)

หมายเลข AFSL ของเราคือ 302792

ในฐานะที่เป็นโบรกเกอร์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ CFD ที่ได้รับการกำกับดูแล USGFX ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเงินทุนที่เข้มงวด และดำเนินกระบวนการภายใน ซึ่งประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยง การฝึกอบรมพนักงานเป็นประจำ และการทำบัญชีและกระบวนการสอบบัญชีอย่างเข้มงวด

The information on this site is not directed at residents of the United States or Japan, and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where USGFX is required to be regulated.

เงินเก็บแยกกัน

เงินของลูกค้าถูกเก็บไว้ในบัญชีทรัสต์แยกไว้กับ Commonwealth Bank of Australia ซึ่งแยกจากบัญชีและเงินของบริษัท

มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นและได้รับการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนด และแนวทางต่าง ๆ

เกี่ยวกับเรา
แพลตฟอร์ม
ประเภทบัญชี
ข่าวตลาดและการวิเคราะห์
ศูนย์การศึกษา
พันธมิตรและผู้แนะนำ